HSEQ työturvallisuus, työterveys, ympäristö ja laatu
Yhteystiedot
Valmistuksen laadunvalvonta
Yrityksemme toimintaa ohjaa standardit ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001. Toimintamme laadukkuus perustuu EN1090, ISO 3834-2 ja PED standardeihin. Moduulin A2 mukaista valvontaa asennus-, korjaus- ja muutostöistä tulee suorittamaan Dekra Industrial Oy.
Johtamisfilosofiamme pohjautuu LEAN ajatteluun. Sen avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja.
Toimintajärjestelmämme perustuu uusimpiin teknologioihin ja IT-alan ratkaisuihin. Ota yhteyttä, jos haluat tutustua paremmin.
Paine Group Oy noudattaa laadunvalvonnassaan ISO 9000 -standardisarjan periaatteita.
Yrityksemme toiminta perustuu ISO 9001 -standardin mukaiseen toimintajärjestelmään, joka sisältää myös ISO 45001, ISO 14001, EN1090, ISO3834-2 ja PED standardien mukaiset toiminnot.

Toimittamiemme palveluiden ja tuotteiden laatu perustuu henkilöstömme pitkään kokemukseen, asiantuntemukseen ja vahvoihin kumppanuus suhteisiin.

Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan aina käyttökohteen mukaisesti. Projektikohtaisen suunnittelun ja valvonnan ansiosta voimme varmistaa, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Asiakastyytyväisyys on aina keskeiselssä osassa projektien ja hankkeiden läpi viemisessä.

Painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostyössä noudatamme painelaitelain 1144/2016 mukaisia vaatimuksia. Paine Group Oy:llä on Dekra Industrial Oy:n kanssa sopimus Moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta.

Kaikki Paine Group Oy:n hitsaajat ovat sertifioitu, yhden tai usean prosessin mukaan (111, 141, 135, 136). Hitsaajilla on PED:n mukaiset pätevyystodistukset, useille lisäaineryhmille.
Paine Group Oy:llä on voimassaolevat menetelmäkokeet yleisimmille perusmateriaaleille.

Tarvittaessa suorittamme menetelmäkokeet ja hitsaajan pätevyyskokeet asiakkaan vaatimuksen mukaisesti sekä kolmannen osapuolen valvojan valvonnassa.

Hitsausohjeemme perustuvat edellä mainittuihin menetelmäkokeisiin. Näillä toimenpiteillä takaamme asiakkaille laadukkaan työntuloksen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paine Group Oy

 

Tehontie 45

45200 Kouvola


Puh. +358 44 535 8855
​Email: info@painegroup.fi

© 2018 Paine Group Oy     -     Tehontie 45, 45200 Kouvola     -     Y-tunnus 2928169-4     -     info@painegroup.fi     -     +358 44 535 8855

ISO 9001 standard for quality management of organizations with an auditor or manager in background